Strana zelených má v Olomouckém kraji přes 50 členů, kteří jsou organizačně členěni do základních organizací.

Máme své zastupitele v  Prostějově, Jeseníku a Lošticích. Své zástupce máme ve výborech Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Každý den hájíme veřejný zájem, kde je potřeba.

Výkonným orgánem krajské organizace je sedmičlenná Rada krajské organizace. Plenárním orgánem je krajská konference, která jedná obvykle dvakrát až třikrát ročně.

Nejnovější články